Pictured:

O grupaciji Zefarm, d.o.o. je osnovan pod ovim nazivom 1992 godine kao jedna od prvih firmi na farmaceutskom tržištu BiH uključenih u uvoz i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Zefarm d.o.o. u današnjem obliku izgrađen je na ostacima infrastrukture Sanitasa iz Cetinja
Home > Zefarm grupacija > Misija Misija

Izgradnja i stalno unaprijeđivanje poslovnog sistema Zefarm d.o.o. omogućava ispunjenje našeg osnovnog zadatka:

"Biti kvalitetan i pouzdan dio distributivnog lanca unutar sistema zdravstvene zaštite na području Bosne i Hercegovine."

 

Korištenjem smjernica QMS-a, kao i smjernica DAP-a i standarda na području zaštite okoliša osiguravamo zadovoljstvo i prihvaćenost kod svih interesnih skupina.

 

Naše kompetencije koje izrastaju iz stalnog ulaganja u edukaciju uposlenih, smanjenja distributivnih troškova kroz izgradnju vlastitog distributivnog lanca, te smanjenja transakcionih troškova kroz izgradnju partnerskih odnosa sa našim dobavljačima nam omogućavaju da budemo regionalni lider u branši u kojoj poslujemo.

Zefarm Grupacija
Kalendar događaja
2. Septembar- 8. Septembar 2011> | 71. Internacionalni kongres farmacije i farmaceutskih nauka u Indiji
Aktuelno> | Promocija DELAROM kozmetike u apotekama
7. februar | Nova esencijalna lista ZDK