Pictured:

O grupaciji Zefarm, d.o.o. je osnovan pod ovim nazivom 1992 godine kao jedna od prvih firmi na farmaceutskom tržištu BiH uključenih u uvoz i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Zefarm d.o.o. u današnjem obliku izgrađen je na ostacima infrastrukture Sanitasa iz Cetinja
Home > Zefarm grupacija > Vizija Vizija

Predanost radu, uz izgradnju stabilnog poslovnog okruženja i stalno unaprijeđivanje KVALITETA poslovne prakse su esencijalne smjernice koje se moraju slijediti, a koje Zefarm već dugi niz godina koristi kao vodič pri postizanju svojih strateških ciljeva neophodnih za održivost i napredovanje kompanije, ali sa društvenom odgovornošću uvijek imajući u vidu dobrobit i razvoj zajednice. Naša vizija je:

 

"Intenzivno prisustvo na tržištu cijele Bosne i Hercegovine noseći lidersku poziciju u branši poslovanja, a sve u skladu sa etičkim standardima grupacije i pozitivnim uticajem na okolinu."


Ovo možemo dostići samo kroz konstantnu izgradnju i nadogradnju komparativnih prednosti koje se ogledaju u podizanju kvalitete ukupne poslovne aktivnosti, dugoročnoj povezanosti sa kupcima i dobavljačima, te stalnim ulaganjem u znanje uposlenih. Na ovaj način omogućit ćemo prepoznatljivost Zefarm-a kao stabilnog i pouzdanog subjekta koji pruža sigurnost u dugoročnoj perspektivi, ali i kao lidera na tržištu cijele Bosne i Hercegovine u branši poslovanja."

Zefarm Grupacija
Kalendar događaja
2. Septembar- 8. Septembar 2011> | 71. Internacionalni kongres farmacije i farmaceutskih nauka u Indiji
Aktuelno> | Promocija DELAROM kozmetike u apotekama
7. februar | Nova esencijalna lista ZDK