Pictured:

O grupaciji Zefarm, d.o.o. je osnovan pod ovim nazivom 1992 godine kao jedna od prvih firmi na farmaceutskom tržištu BiH uključenih u uvoz i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Zefarm d.o.o. u današnjem obliku izgrađen je na ostacima infrastrukture Sanitasa iz Cetinja
Home > Zefarm grupacija > Strateški ciljevi Strateški ciljevi

Cijeneći ukupna kretanja na regionalnom farmaceutskom tržištu, kao i jačinu matičnog tržišta, ZEFARM d.o.o. je pred svoj tim postavio slijedeće strateške ciljeve:


  1. Održati stabilnost grupacije i i lidersku prisutnost na matičnom području ZDK

  2. Intenzivirati prisustvo na području cijele BiH

  3. Dugoročno pozicioniranje grupacije na 5% ukupne vrijednosti tržišta u veleprodajnom segmentu

  4. Izgraditi i kontrolisati vlastitu maloprodajnu mrežu, te time obezbijediti stabilnost plasmana roba

  5. Posebnu pažnju pokloniti izgradnji strateških partnerstava sa odabranim proizvođačima

  6. Kontinuirano ulaganje u stipedniranje budućih i edukaciju sadašnjih uposlenika grupacije

  7. Biti aktivni učesnik lokalnih zajednica, te sudjelovati u opštem napretku društva.

 

ZEFARM d.o.o. posluje na tržištu cijele Bosne i Hercegovine, posvećujući veliku pažnju Zeničko-Dobojskom kantonu kao matičnoj regiji preduzeća. Težište dosadašnjih poslovnih aktivnosti najviše je bilo usmjeren na Federaciju BiH. Međutim, nakon ostvarivanja dobre poslovne suradnje sa strateškim partnerima, te vlastitim povećanjem i unaprijeđenjem kapaciteta, ZEFARM d.o.o. pronalazi svoje mjesto i na tržištu Republike Srpske.

 

Posebnu pažnju poklanjamo izgradnji maloprodajne mreže kao strateškoj prednosti grupacije i u ovom trenutku smo lider na maloprodajnom tržištu ZDK sa cca 35% ukupne vrijednosti maloprodajnog segmenta.

Zefarm Grupacija
Kalendar događaja
2. Septembar- 8. Septembar 2011> | 71. Internacionalni kongres farmacije i farmaceutskih nauka u Indiji
Aktuelno> | Promocija DELAROM kozmetike u apotekama
7. februar | Nova esencijalna lista ZDK