Pictured:

O grupaciji Zefarm, d.o.o. je osnovan pod ovim nazivom 1992 godine kao jedna od prvih firmi na farmaceutskom tržištu BiH uključenih u uvoz i distribuciju lijekova i sanitetskog materijala.

Zefarm d.o.o. u današnjem obliku izgrađen je na ostacima infrastrukture Sanitasa iz Cetinja
Home > Zefarm grupacija Zefarm grupacija

"Dugogodišnje iskustvo + Mlad tim = Svijetla budućnost"

ZEFARM d.o.o. je osnovan 1995 godine kao nasljednica firme Sanitas na području Zenice. U postratnom periodu prolazi kroz proces privatizacije i 2001 mijenja vlasničku strukturu, te je danas u 100% privatnom vlasništvu. 

Djelujući kao vodeća farmaceutska kompanija na svome matičnom području Zeničke regije Zefarm d.o.o. ima odličnu suradnju sa svim većim farmaceutskim kućama prisutnim u regionu. Posebno bliska suradnja je sa kompanijama Bosnalijek d.d. Sarajevo (BiH), Pliva d.d. Zagreb (CRO),  kao i Hemofarm a.d. Vršac (SRB).

Ostvarujući svoju po mnogo čemu jedinstvenu viziju uspjeha Zefarm 2000. godine pokreće proces izgradnje vlastite distributivne mreže osnivanjem dvije maloprodajne zdravstvene ustanove:

  • Zeni-lijek Zenica i
  • Medica Kakanj.

Trenutno u sastavu Zefarmove distributivne mreže posluje 19 apotekarskih jedinica (ZU Zeni-lijek - 15 i Medica - 4) sa udjelom od cca 35% apotekarskog tržišta Zeničko-dobojskog kantona.

Svi objekti se nalaze u Ze-Do kantonu i čine poslije Apoteka Sarajevo i Hemofarm Apoteka treću po veličini Apotekarsku Ustanovu u BiH.

Sve Apoteke su locirane u neposrednoj blizini ambulanti porodične medicine i u suradnji sa nadležnim Ministarstvom Zdravstva Ze-Do Kantona prate izgradnju mreže porodične medicine.

 

Zefarm Grupacija
Kalendar događaja
2. Septembar- 8. Septembar 2011> | 71. Internacionalni kongres farmacije i farmaceutskih nauka u Indiji
Aktuelno> | Promocija DELAROM kozmetike u apotekama
7. februar | Nova esencijalna lista ZDK